Fra kaffemaskine til community space

Community space, Bloxhub – design: Danielsen Spaceplanning

Jeg plejer i spøg at sige, at hvis jeg virkelig ville gøre en forskel for medarbejderne på en arbejdsplads, så ville jeg sælge dem en rigtig god kaffemaskine frem for en masse nye møbler. At dømme ud fra den feedback jeg får, når jeg taler med medarbejdere rundt om i virksomhederne, så fylder ønsket om et sted med adgang til en god kop kaffe i hvert fald uforholdsmæssigt meget i forhold til alle de andre ting, en ordentlig arbejdsplads også skal understøtte.

Jeg tror, at der kan ligge flere betydninger i det alt efter virksomhedens arbejdskultur. Det er i udgangspunktet vældig sympatisk, at folk vægter mødestedet ved kaffemaskinen så højt. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der ligger af årsager bag ønsket. Det kan enten skyldes en oprigtig ambition om skabe et attraktivt mødested, som kan bidrage til større trivsel, mere videndeling og større produktivitet. Men det kan også være en mere eller mindre ubevidst måde at gøre en vigtig diskussion om arbejdspladsens indretning og funktion til et spørgsmål om størrelsen på medarbejdergoder.

Vi har indtil for nylig befundet os i en situation, hvor kaffelounges primært har været benyttet til pauser og afkobling fra arbejdet. Hvis det er den kultur, der hersker i virksomheden, er en opgradering af kaffemaskinen så at sige en gratis omgang, som kan give et par ekstra plusser for trivslen i den næste arbejdspladsvurdering. Men det er ikke noget, der for alvor vil flytte noget i forhold til produktivitet eller videndeling på tværs af afdelinger. For at kunne høste den gevinst kræver det dels, at man decideret indretter kaffeloungen som et rum, hvor arbejde også kan foregå, dels at nogen tager ejerskab til funktionen og begynder at bruge det med den hensigt.

I en tid, hvor definitionen af arbejde aldrig har været mere flydende, og hvor det er fuldstændig acceptabelt at tage en hjemmearbejdsdag, kan jeg godt blive overrasket over, hvor mange der alligevel er tilbageholdende med at sidde og arbejde i en kaffelounge. Det begrundes tit i, at de er bekymrede for, om det sender et signal om, at de ikke laver noget. At tænke kaffeloungen som et arbejdsrum bliver dermed ikke kun en indretningsopgave men også en ledelsesopgave fordi medarbejdernes indstilling til, hvor arbejde kan foregå ikke ændrer sig af sig selv – en bedre kaffemaskine er ikke i sig selv en invitation til at tage laptoppen med og slå sig ned i loungen resten af dagen.

Dybest set handler det derfor om, hvad man vil med loungearealerne på kontoret: Hvis ingen tager ejerskab til dem, er de bare en supportfunktion, som serviceres fra centralt hold. Så handler det primært om, at tingene skal fungere, lige som at der altid skal være papir til printeren i kopirummet og et HDMI-stik til skærmen i mødelokalet. Hvis man derimod kobler dem med et aktivt medejerskab udvides mulighedsrummet også betragteligt.

Som billede på de potentialer det rummer, kan man se på de co-working spaces, som er i hastig vækst i disse år. I mangel af en fælles virksomhedsidentitet er kaffeloungen blevet det centrale rum, som binder stedet sammen. Her har man mulighed for at skabe relationer til andre, der arbejder der, holde kundemøder eller bare arbejde selvstændigt og samtidig være tilgængelig for tilfældige møder. Aktiviteten i rummet virker selvforstærkende og er med til at give stedet atmosfære, som andre opsøger. I tilgift til det, som brugerne selv giver til loungen, understøttes funktionen af udlejnings-operatøren, som ofte tilbyder baristalavet-kaffe og alle mulige andre tilkøb og aktiviteter; f.eks. workshops, foredrag og virksomheds-speeddating.

Næste du står for at skulle skifte kaffemaskinen ud, bør du derfor også spørge dig selv, hvilke forventninger din organisation har til, hvor og hvordan arbejde skal foregå på i fremtiden. Både i forhold til, hvordan man skal kunne arbejde alene og sammen på tværs af afdelinger og også, hvad man kan gøre for at tiltrække yngre, mere agile medarbejdere.

Måske er det slet ikke en kaffemaskine men en community manager, du har brug for i stedet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s